Shpenzimet e transportit janë të ndryshme dhe varen nga distanca e vendabanimit tuaj. Ato përcaktojnë dhe çmimet totale të sasive të detyrueshme. Gjithashtu edhe sasitë e detyrueshme përcaktohen nga distanca e vendbaninimit tuaj.

Prandaj është shumë e rëndësishme që gjatë procesit të blerjes, ju duhet të zgjidhni së pari vendbanimin tuaj, i cili do t'ju ndihmojë për një blerje sa më të saktë.

Më poshtë po ju paraqesim: kushtet e sasive, çmimet, si dhe mënyrat e transportit dhe të pagesave sipas zonave të venndbanimeve tuaja.

-ATHINE-PIRE

 • Porosija më vogël; 5 pako 100gr-she.
 • Transporti; FALAS.
 • Dorëzimi; 1-2 ditë pune.

OFERTA;     5% ulje çmimi me 10 pako e lartë.

                     8% ulje çmimi me 20 pako e lartë.

                      +DHURATE 1 kalendar muri (L.43cm,Gj.24cm)ose 1 mbrojtëse pashaporte.

 Pagesat ; me para në dorë tek përfaqësuesi i firmës tonë ,me dorëzimin e porosisë

       I gjithë procesi i ekzekutimit të porosive bëhet direkt nga kompania jonë nëpërmjet repartit tonë; 

DERGESA NE SHTEPI. 


    ATHINE -PIRE
Llojet e 


e porosive.5 pako10 pako20 pako
Çmimet10,50nga 21€  20€nga 42€   37.64
Shpenzime


transportitFalasFalasFalas
Shpenzime


PageseFalasFalasFalas
Shuma


totale10,502037.64
Firma e 


transportitNeNeNe


ISHUJT DHE ZONAT E TJERA TE GREQISE

 • Porosija më vogël; 10 pako 100gr-she.
 • Transporti; FALAS.
 • Koha e dorëzimit; 3-4 ditë pune.

OFERTA;     5% ulje çmimi me 10 pako e lartë.

                     8% ulje çmimi me 20 pako e lartë. 

                     +DHURATE 1 kalendar muri (L.43cm,Gj.24cm)ose 1 mbrojtëse pashaporte.


I gjithë procesi i dërgimit të porosive bëhet nëpërmjet firmave bashkëpunuese të transportit, ose postave(Elta) 

 Pagesat :

 • me para në dorë tek zyrat e transportit, ose e postës, +3€ shpenzime pagese,
 • me parapagim, me Kartë Krediti, Paypal, ose  me depozitim në llogari bankare të firmës tonë, pa shpenzime pagese

I gjithë procesi i dërgimit  të porosive bëhet nëpërmjet  firmave bashkëpunuese të transportit, ose postave(Elta) 

         ISHUJT DHE ZONAT E TJERA TE GREQISE
Llojet e 


e porosive.
10 pako20 pako
Çmimet
 nga21€  20nga 42€   37.64
Shpenzime


transportit
FalasFalas
Shpenzime


Pagese
3 €3 €
Shuma


totale
23 40,64 €
Firma e 


transportit
Elta/TransportElta/Transport


Për pagesat 


nëpërmjet bankës


hiqen shpenzimet e pagesës


SHTETET E TJERA JASHTE GREQISE

 • Porosija më vogël; 4 pako 100gr-she.
 • Transporti; ME PAGESE.
 • Koha e dorëzimit; 5-7 ditë pune.

OFERTA;      5% ulje çmimi me 10 pako e lartë

                     8% ulje çmimi me 20 pako e lartë 

                    +DHURATE 1 kalendar muri (L.43cm,Gj.24cm)ose 1 mbrojtëse pashaporte.

I gjithë procesi i dërgimit  të porosive bëhet nëpërmjet  firmave postale. 

 Pagesat ;

Me parapagim, me Kartë Krediti,  ose  me depozitim në llogari bankare të firmës tonë.


      JASHTE GREQISE
Llojet e 


e porosive.4 pako9 pako18 pako
Çmimet8.40 nga21€-20.00nga42,00€-37.64
Shpenzime


transportit7.60 €15.00 €23,36 €
Shpenzime


Pagese


Shuma


totale16 €                        3561
Firma e 


transportit
Elta
EltaElta